En Pre shot rutine er samlet set de forberedelser man gør sig fra man kommer hen til sin bold og til man starter med bevægelsen.


For at have en god rutine skal disse være sammensat så de har et hensigtsmæssigt mønster. så man gør det ens hver gang.


Pre shot rutine er sammensat:

  1. Af en analyse af afstande, Bolden lie, vind samt Land (ud fra strategi/gameplan)


  1. Visualisering og valg af hensigtsmæssig flugt og startretning for bolden og boldens landingsområde (boldens opspring og rul)

Bevægelsen

Bevægelsen ved svinget er mere kompliceret end ved de kortere slag. Det skyldes at kroppen kommer ud i sine yderste positioner og samtidig bruger noget nær maksimal kraft på at slå til bolden.


For at kunne forstå kroppens bevægelse kan det være en god ide at forstå måden hvorpå jernet bør bevæge sig for at skabe de rigtige vinkler iforhold til bolden


Grebet er den vigtigste del af dit golfsving, da det er gennem grebet du overfører alle bevægelser og energi fra kroppen ud til dit golfudstyr.


Grebet har stor indvirkening på hvordan styrer slagfladens retning hvilket i sidste ende vil afgøre boldens startretning efter boldtræf.

Derudover betyder grebet  meget for den måde dine håndled kan hænglse og rotere under et golfslag. hvilket betydermeget for håndledets evne til at skabe fart samtidigt med at kontrol

bevares.


Bortset fra putting bør du bruge det samme greb uanset om du slår et langt slag eller om du slår et kort slag .


Opstilling til et godt sving er afgørende for at kunne udføre mange af de afgørende detaljer som udføres i bevægelsen.


Det handler langt hen af vejen om at stille hele kroppen op i nogle stillinger som højner bevægelsens grundprincipper. Dvs at det mest af alt er et udgangspunkt for en god bevægelse.


Draw,Fade & højt lavt:

Hvis opstillingen generelt er plads kan der justeres i opstillingen så boldens flugt ændrer sig.

Vigtigt før du svinger:

Før du lærer selve bevægelsen bør du lære grebet og derefter lære at stille rigtigt op til bolden.


Træning af bevægelsen :

Bevægelsen er sammensat af rigtig mange komplicerede detaljer som hver især har indflydelse på hinanden. Derfor er det en fordel at forstå helheden ved hver detalje og så lære kroppen dem i bidder.


Sæt det hele sammen:

For at lære at sammensætte greb , opstilling og bevægelsen så det fungerer i praksis sammen med de analyser og beslutninger der skal til under spil på banen kan det være en god ide at lave et mønster/system i hvornår hvad gøres. Dette kaldes en Pre shot rutine.

  1. ghj

Info

Opstilling

Pre shot rutine

Grebet