Bevægelsen i putt er relativ kort og enkel i forhold til andre typer af slag. Den relativ let at udføre for kroppen overordnet set. 

bevægelsen afgørende for resultatet hvad enten det  ved


Alt efter om du ligger kort eller langt fra hullet er din bevægelse forskellig ved hvor langt du bevæger putteren tilbage og frem.

Pre shot rutine

En Pre shot rutine er samlet set de forberedelser man gør sig fra man kommer hen til sin bold og til man starter med at slå til bolden.


For at have en god rutine skal disse være sammensat så de har et hensigtsmæssigt mønster. så man gør det ens hver gang.


Pre shot rutine er sammensat:

  1. Af læsning af green (en analyse green og af hvordan bolden vil opføre sig efter boldtræf).


  1. Af Sigte (beslutning af boldens startretning)


  1. Af prøvesving (føling med afstandbedømmelse og  selve bevægelsen inden man slår.

Der findes utallige måder at holde om putteren på og man kan ikke sige hvad der rigtigt og forkert. Få her en indblik i nogle af de detaljer ved puttegrebet som går igen.


  


dog er der nogle detaljer som går igen ved de f

Opstilling til et godt putt handler langt hen af vejen om at stille hele kroppen op i nogle stillinger som højner bevægelsens grundprincipper. Dvs at det mest af alt er et udgangspunkt for en god bevægelse.
Hvad enten du slår langt eller kort vil der være nogle grundprincipper som går igen, såsom det grundlæggende bevægelsesmønster, opstilling og sigte.


Formålet med putt er naturligvis at få bolden i hul, men alt efter om du ligger kort eller langt fra hullet kan dit mål være forskelligt. Således kan man vælge at dele putt op i to kategorier - korte putt og lange putt.


  1. ghj

Info

Opstilling

Bevægelsen

Grebet

  1. Grundprincipper ved putt